IntoGolf's commitment voor uw privacy

IntoGolf verplicht zich ertoe de online privacy van klanten te respecteren. IntoGolf erkent de noodzaak om de persoonlijke identiteitsgegevens ("persoonlijke gegevens") die u aan ons toevertrouwt, op de juiste manier te beschermen en te beheren.

IntoGolf heeft dit Beleid voor online privacy opgesteld zodat u begrijpt met hoeveel zorg wij uw persoonlijke gegevens wensen te behandelen.

Onder persoonlijke gegevens verstaan we alle informatie waarmee een individu kan worden geïdentificeerd, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, een voor- en een achternaam, een huisadres of een ander fysiek adres, een e-mailadres of andere contactgegevens, zowel bedrijfsmatig als privé, speelgedrag en consumptiegedrag. Over het algemeen kunt u de webpagina's van IntoGolf bezoeken zonder ons te vertellen wie u bent of persoonlijke gegevens over uzelf door te geven.

IntoGolf streeft ernaar te voldoen aan alle wetten overal ter wereld die gericht zijn op het beschermen van uw privacy. Alhoewel wettelijke vereisten van land tot land kunnen verschillen, beoogt IntoGolf vast te houden aan de principes die in dit Beleid voor online privacy uiteen worden gezet, met andere woorden, het is ons doel uw persoonlijke gegevens te beschermen.

Cookies en andere traceertechnieken

Sommige webpagina's van IntoGolf werken met "cookies" of andere traceertechnieken. Een "cookie" is een klein tekstbestand dat bijvoorbeeld kan worden gebruikt om gegevens te verzamelen over de activiteit op de website. Cookies en andere technieken kunnen dienen om eerder doorgegeven persoonlijke gegevens op te halen. In de meeste browsers hebt u controle over cookies en kunt u ze al dan niet accepteren en verwijderen.

In de meeste browsers hebt u de mogelijkheid om een waarschuwing te laten verschijnen als u een cookie ontvangt of kunt u ervoor kiezen om cookies met uw browser te blokkeren. Houd er echter rekening mee dat als u ervoor kiest om cookies te wissen of te blokkeren, u uw originele gebruiker-ID en wachtwoord telkens opnieuw moet invoeren om toegang te krijgen tot bepaalde onderdelen van de website. IntoGolf gebruikt geen traceer technieken om uw internetgedrag vast te leggen.

IntoGolf gebruikt geen traceer technieken om uw internetgedrag vast te leggen.

IntoGolf houdt zich aan de volgende principes om uw privacy veilig te stellen:

1. Kennisgeving

Als IntoGolf persoonlijke gegevens op internet verzamelt, wordt in een verklaring uitgelegd waarom deze persoonlijke gegevens worden verzameld en wordt tevens aangegeven of IntoGolf van plan is deze persoonlijke gegevens door te geven aan bedrijven buiten IntoGolf of aan bedrijven die uit naam van IntoGolf handelen. IntoGolf zal zonder uw toestemming geen persoonlijke gegevens verstrekken aan derden die niet handelen uit naam van IntoGolf behalve als een dergelijke overdracht wettelijk vereist is. Hierop is echter één uitzondering die wij noodgedwongen moeten opvoeren:

Er zijn een groot aantal golfbanen en golfclubs die gebruik maken van de IntoGolf software. Deze banen registreren persoonlijke gegevens van hun klanten (de golfers). Indien uw persoonlijke gegevens via een aangesloten golfbaan of golfclub bij ons bekend zijn, zullen eventuele wijzigingen in deze persoonlijke gegevens die op de websites van IntoGolf worden ingevoerd automatisch ook worden doorgegeven aan deze golfbaan of golfclub, omdat anders een verschil ontstaat en mogelijkerwijs problemen met het boeken van starttijden en lessen of het inschrijven voor wedstrijden kan ontstaan.

2. Keuze

U bepaalt zelf of u uw persoonlijke gegevens wel of niet doorgeeft aan IntoGolf. Als u ervoor kiest om de door IntoGolf gevraagde persoonlijke gegevens niet te verstrekken, kunt u de meeste websites van IntoGolf wel bezoeken, maar hebt u geen toegang tot bepaalde opties, aanbiedingen en services waarvoor interactie met u nodig is. Wederom geldt hier de uitzondering dat wanneer u uw persoonlijke gegevens verstrekt aan een golfbaan of golfclub die gebruik maakt van de IntoGolf software, deze gegevens automatisch bij IntoGolf bekend zullen zijn. Dit komt doordat IntoGolf de softwaredienst en het databasemanagement voor deze golfbanen verzorgd en doordat de golfbanen hun producten via de IntoGolf websites aanbieden aan hun klanten de golfers.

Als u ervoor kiest om wel een expliciete relatie met IntoGolf aan te gaan, via een contract of een andere zakelijke relatie of partnership, nemen wij natuurlijk alleen contact met u op in verband met deze zakelijke relatie.

3. Beveiliging

Waar uw persoonlijke gegevens binnen IntoGolf ook worden bewaard, IntoGolf streeft ernaar alle redelijke en adequate stappen te ondernemen die nodig zijn om de persoonlijke gegevens die u aan ons hebt toevertrouwd te beveiligen tegen niet-geautoriseerde toegang of openbaarmaking.

4. Toegang/Correctheid

Wanneer u uw persoonlijke gegevens wel aan ons doorgeeft, wenst IntoGolf er zeker van te zijn dat deze correct zijn.

Als uw persoonlijke gegevens via internet worden vastgelegd, biedt IntoGolf een manier om met ons in contact te treden als u deze gegevens wilt bijwerken of aanpassen. Als de geboden manier om welke reden dan ook niet beschikbaar of toegankelijk is, kunt u wijzigingen en verbeteringen in uw persoonlijke gegevens sturen naar info@ikgagolfen.nl en zullen wij binnen redelijke grenzen alles in het werk stellen om deze wijzigingen zo snel mogelijk door te voeren in de persoonlijke gegevens die in ons bezit zijn.

5. Services van Derden

IntoGolf zal zonder uw toestemming geen persoonlijke gegevens doorgeven aan derden die niet handelen uit naam van IntoGolf behalve als een dergelijke overdracht wettelijk verplicht is. Het is ook in strijd met het beleid van IntoGolf om persoonlijke gegevens die online zijn verzameld, zonder uw toestemming te verkopen of te verspreiden.

6. Your Consent

Door gebruik te maken van deze website stemt u in met de voorwaarden van ons beleid voor online privacy en met de verwerking door IntoGolf van uw persoonlijke gegevens voor de doelen die hierboven worden genoemd en die op de desbetreffende websites worden vermeld.

Als het beleid voor online privacy verandert, zal IntoGolf binnen redelijke grenzen alle mogelijke stappen ondernemen om ervoor te zorgen dat deze wijzigingen onder uw aandacht worden gebracht door alle wijzigingen duidelijk en gedurende een redelijke periode op onze website te publiceren.